خانه / محمد (صفحه 2)

محمد

سخنرانی های سال ۸۸ استاد رائفی پور

  موضوع     تاریخ مکان فراماسونری ۱ جلسه ۵ خرداد ۸۸ تهران فراماسونری ۲ جلسه ۵ خرداد ۸۸ تهران فراماسونری ۳ جلسه ۵ خرداد ۸۸ تهران فراماسونری ۴ جلسه ۵ خرداد ۸۸ تهران جن و جادو و شیطان ۱ جلسه آذر ۸۸ شاهرود جن و جادو و شیطان ۲ …

ادامه مطلب »

سخنرانی های سال ۸۹ استاد رائفی پور

  فتنه های شیطان ۱ جلسه ۴ اردیبهشت ۸۹ دانشگاه علامه طباطبایی       فراماسونری جلسه ۱ اردیبهشت ۸۹ تهران (دانشگاه علامه)        فراماسونری جلسه ۲  اردیبهشت ۸۹  تهران (دانشگاه علامه)         فراماسونری جلسه ۳  اردیبهشت ۸۹  تهران (دانشگاه علامه)         فراماسونری جلسه …

ادامه مطلب »

سخنرانی های سال ۹۰ استاد رائفی پور

  موضوع سخنرانی   تعدا جلسات تاریخ مکان حجم زمان آخرالزمان دانــلــود  ۱ جلسه ۲۰ فروردین ۹۰ تهران     جنگ نرم – بخش ۱ دانــلــود  ۱ جلسه ۲۱ فروردین ۹۰ کاشان      جنگ نرم – بخش ۲ دانــلــود  ۱ جلسه  ۲۱ فروردین ۹۰  کاشان      عبرت های …

ادامه مطلب »

سخنرانی های سال ۹۱ استاد رائفی پور

  موضوع سخنرانی   تعداد جلسات تاریخ مکان حجم زمان زن دانــلــود ۱ جلسه  فروردین ۹۱ دبیرستان دخترانه (لارستان)     حضرت زهرا دانــلــود جلسه ۱ فروردین ۹۱ تهران (عشاق الحسین)     حضرت زهرا دانــلــود جلسه ۲ فروردین ۹۱ تهران (عشاق الحسین)     حضرت زهرا دانــلــود جلسه ۳ …

ادامه مطلب »

سخنرانی های سال ۹۲ استاد رائفی پور

  موضوع سخنرانی   تعداد جلسات تاریخ مکان حجم زمان     تحولات سوریه دانــلــود جلسه ۱ ۱۹فروردین ۹۲ مشهد (یک هفتاد و سوم )         تحولات سوریه دانــلــود جلسه ۲ ۲۰فروردین ۹۲ مشهد (یک هفتاد و سوم )         تحولات سوریه دانــلــود جلسه …

ادامه مطلب »

سخنرانی های سال ۹۳ استاد رائفی پور

  موضوع سخنرانی     تعداد جلسات  تاریخ سخنرانی  مکان  حجم  زمان  حضرت زهرا(س) دانــلــــود جلسه ۱ ۱۱ فروردین ۹۳ تهران (عشاق الحسین) ۴۰    حضرت زهرا(س) دانــلــــود جلسه ۲ ۱۲ فروردین ۹۳ تهران (عشاق الحسین) ۴۲    حضرت زهرا(س) دانــلــــود جلسه ۳ ۱۳ فروردین ۹۳ تهران (عشاق الحسین) ۴۵ …

ادامه مطلب »

سخنرانی های سال ۹۴ استاد رائفی پور

  موضوع   تاریخ مکان حجم زمان حقیقت نفاق – جلسه ۱ دانلود  ۲ فروردین ۹۴ عشاق الحسین ۳۰/۵ ۰۱:۰۵:۰۹ حقیقت نفاق- جلسه۲ دانلود  ۳ فروردین ۹۴ عشاق الحسین ۳۱ ۰۱:۰۸:۰۴ حقیقت نفاق – جلسه ۳ دانلود  ۴ فروردین ۹۴ عشاق الحسین ۳۵ ۰۱:۱۴:۵۹ شهادت حضرت زهرا س دانلود  ۴ …

ادامه مطلب »

سخنرانی های سال ۹۵ استاد رائفی پور

  موضوع دانــلـــود  تعداد جلسات تاریخ مکان حجم زمان شهادت امام هادی علیه السلام  دانــلـــود  ۱ جلسه  ۲۳ فروردین ۹۵ کاشان     آسیب شناسی فضای مجازی  دانــلـــود  ۱ جلسه  ۲۳ فروردین ۹۵ کاشان     اعتکاف  دانــلـــود  ۱ جلسه  ۴ اردیبهشت ۹۵ تهران     مدافعان حرم  دانــلـــود  ۱ …

ادامه مطلب »