خانه / مباحث ایدئولوژیک (صفحه 9)

مباحث ایدئولوژیک

تقوا، ملاک برتری !!

سوره مبارکه حجرات آیه ۱۳ : ای مردم ! ما همه شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید،(اینها ملاک برتری نیست)گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. همانا خداوند دانا و آگاه است!

ادامه مطلب »

نژادپرستی،انتخاب شیطان !!

سوره مبارکه اعراف آیه ۱۳ : و ابلیس از خداوند تا روز براگیخته شدن مهلت خواست . انسان امروز مختار ومکلف است در آنچه انتخاب می کند و انجام می دهد … زیبایی انسان بودن به همین انتخاب و اختیار است . همه ما مسوول انتخاب هایمان هستیم .

ادامه مطلب »

نژادپرستی

آن زمان که خداوند خطاب به ابلیس فرمود : سجده کن . گفت: من برترم و از فرمان خدا سرپیچی نمود .( اعراف/۱۳ ) چرا بعضی انسان ها هنوز براساس قوم و نژاد در پی اثبات برتری خویش هستند ؟!

ادامه مطلب »