خانه / تاریخ ایران / نمامتن تاریخ ایران

نمامتن تاریخ ایران

سلمان، برجسته ترین ایرانی مسلمان (۱)

اسلام و ایرانیان (۶) سلمان برجسته ترین ایرانی مسلمان ۱ سلمان فارسی (روزبه)، مردی از ایران زمین، که در گذر زندگانی خود در پی حقیقت سرزمین ها را درنوردید و چنان شد که به خواست خدا، به مدینه آمد و در سال ۱۳ بعثت با پیامبر اسلام آشنا شد و …

ادامه مطلب »

پندار و گفتاری نیک (!) از جانب باستانگرایان (!)

پندار و گفتاری نیک (!) از جانب باستانگرایان: ۲۹ اکتبر برابر با ۷ آبان ماه، روز جهانی کوروش ، روزی که در تقویم و نشریه های زرتشتیان جای ندارد، و “به دروغ” ادعا می شود، تقویم های بین المللی این روز را ثبت کرده اند!!!

ادامه مطلب »

خدایان کوروش هخامنشی !

 آیا کوروش یکتا پرست بوده؟ کوروش در منشورش اعلام میکند ۳ خدا دارد!!! به نامهای “مردوک نبو و بئل” که “مردوک” بزرگ آنها بود. “مردوک” خدای خدایان وخدای باروری وافرینش “نبو” فرزند مردوک “بئل“خدای زمین سومریها سند : منشور کوروش بند ۱و۲۲ ادوین گرانتوسکى ، تاریخ ایران از زمان باستان …

ادامه مطلب »