خانه / ادیان و باورها / زرتشت (صفحه 4)

زرتشت

کدام زندگی سالم تر است؟!

کدام زندگی سالم تر است ؟! اسلام : ازدواج سالم با غیرمحارم زرتشت : توصیه به ازدواج با محارم در اسلام ، ازدواج با محارم، امری مطلقا حرام بوده و این درحالیست که دلایل علمی آن نظیر مشکلات ارثی و مادرزادی و عقب ماندگی های ذهنی و جسمی بعد ار …

ادامه مطلب »

مقایسه نتیجه عملکرد دو دین !!

نتیجه عملکرد دو دین !! اسلام : منع ازدواج با محارم زرتشت : ازدواج با محارم در اسلام ، ازدواج با محارم، امری مطلقا حرام بوده و این درحالیست که دلایل علمی آن نظیر مشکلات ارثی و مادرزادی و عقب ماندگی های ذهنی و جسمی بعد ار ۱۴۰۰ سال به …

ادامه مطلب »

کدام بهتر است ؟!

شما اگر جزءگذشتگان ایرانیان بودید کدام را انتخاب می کردید؟ آیین اسلام : ازدواج سالم آیین زرتشت : ازدواج و همبستری با محارم (خانواده) ، منبع: برگرفته از کتب زرتشتیان , فصل کامل از کتاب سوم دینکرد ( از ص ۱۴۱ تا ص ۱۵۰ )

ادامه مطلب »

زرتشت، دین یا خرافه ؟!

دین یا خرافه ؟! در کدام دین الهی همبستری با محارم (پدر،مادر،خواهر،برادر و…) توصیه شد ؟؟ آیین زرتشت : همبستری با محارم شما را سریعتر به بهشت می رساند !!!! منبع :برگرفته از کتب زرتشتیان , فصل کامل از کتاب سوم دینکرد ( از ص ۱۴۱ تا ص ۱۵۰ )

ادامه مطلب »

زرتشت، دین یا خرافه ؟!

دین یا خرافه ؟! در کدام دین الهی همبستری با محارم (پدر،مادر،خواهر،برادر و…) توصیه شد ؟؟ آیین زرتشت : همبستری با محارم شما را سریعتر به بهشت می رساند !!!! منبع :برگرفته از کتب زرتشتیان , فصل کامل از کتاب سوم دینکرد ( از ص ۱۴۱ تا ص ۱۵۰ ) …

ادامه مطلب »

احکام زرتشت : کسی که با محارم (پدر، مادر، خواهر، برادر و …) ازدواج یا همبستری نکند بزرگترین گناهان را انجام داده! منبع : برگرفته از کتب زرتشتیان , فصل کامل از کتاب سوم دینکرد ( از ص ۱۴۱ تا ص ۱۵۰ )

ادامه مطلب »