خانه / تماس با ما

تماس با ما

این سایت با هدف بررسی علمی ادیان و باورها و با هزینه شخصی اداره می شود و وابسته به هیچ جناج سیاسی نمی باشد .

تماس با بخش مسئولین سایت و موسسه از طریق نرم افزار تلگرام هم ممکن می باشد

telegram

۱.مدیر گروه :

https://telegram.me/BavarBaran

۲.مسئول جذب:

https://telegram.me/BavarBaranE

۳.مسئول انتشار:

https://telegram.me/BavarBaran_Media

۴.مسئول سایت:

https://telegram.me/Bavarbaransm

تلفن تماس موسسه:

۰۲۱-۶۶۶۰۴۵۲۳

آدرس پستی موسسه:

تهران انتهای یادگار امام خمینی-کوچه فرجی – بن۱۱شرقی-پ۱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked