خانه / مباحث ایدئولوژیک / برابری و برادری در اسلام

برابری و برادری در اسلام

170

قرآن سوره حجرات آیه۱۳:
ای مردم، ما همه شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را گروهها و قبیله ها قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را بشناسید، گرامی ترین شما نزد خدا باتقواترین شماست.

درباره faez

دوباره امتحان کنید

پاسارگاد ، مقبره کوروش یا “مقبره مادر سلیمان”

بسم الله الرحمن الرحیم  موضوع مقاله : پاسارگاد ، مقبره کوروش یا “مقبره مادر سلیمان” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

به کانال باور باران بپیوندید


کلیک کنید