خانه / اعجاز علمی قرآن / اشاره قرآن به عامل کروموزومی تعیین جنسیت جنین

اشاره قرآن به عامل کروموزومی تعیین جنسیت جنین

612

اعجاز علمی قرآن

سوره نجم آیه ۴۵ – ۴۶ :

وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثی مِنْ نُطْفَهٍ إِذا تُمْنی
«و هم اوست که دو نوع می آفریند: نر و ماده از نطفه اى چون فروریخته شود.»

↓↓↓↓↓↓↓

کتاب آسمانی قرآن، در این آیه به تعیین جنسیت فرزند اشاره می کند زمانی که نطفه یا همان اسپرم خارج می شود. به عبارتی دیگر این آیه به عامل کروموزومی تعیین جنسیت فرزند اشاره دارد که بسته به کروموزوم جنس مذکر مشخص می گردد.

چرا که امروزه کشف گردیده، جنس مذکر دارای کروموزوم X و Y و جنس مونث فقط دارای کروموزوم X می باشد و وابسته به ترکیب کروموزوم X یا Y مرد با X زن، نوزاد دختر(XX) و یا نوزاد پسر(XY) به دنیا می آید.

سبحان الله که قرآن، در ۱۴۰۰ سال پیش، با ظرافتی خاص به این قضیه اشاره کرده است!!!

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sh714

باز هم دانشمندان غرب به سخن پیامبر اسلام (ص) میرسند (چوب مسواک ۳)

  امام صادق(ع) پیامبر (ص)، به چوب اراک، مسواک میزد. جبرئیل، او را بدین کار، …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked