خانه / اعجاز علمی قرآن / اشاره قرآن به مراحل خلقت و تعیین جنسیت جنین

اشاره قرآن به مراحل خلقت و تعیین جنسیت جنین

درباره faez

دوباره امتحان کنید

shun

ویدئویی زیبا از عظمت کیهان و جهان هستی

اگر در مشاهده این ویدئو دچار بحران وجودی نشدید، از عناصر قوی تری ساخته شده …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked