خانه / اعجاز علمی قرآن / اشاره ی قرآن به تعداد کروموزوم سلول تخم

اشاره ی قرآن به تعداد کروموزوم سلول تخم

626

اعجاز علمی قرآن

سوره ی نجم آیات ۴۵ -۴۶ :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَالْأُنثَى ، مِن نُّطْفَهٍ إِذَا تُمْنَى .
و اوست که دو زوج مذکر و مؤنث را می‏ آفریند ، از نطفه‏ای که خارج می‏شود .

↓↓↓↓↓↓↓

سلول اسپرماتوزوئید که در اسپرم مرد قراردارد، دارای ۲۳ کروموزوم و سلول تخمک زن ‏نیز دارای ۲۳ کروموزوم می باشند که پس از عمل لقاح و ترکیب، سلول ‏تخم را با ۴۶ عدد کروموزوم تشکیل می دهند که در نهایت از تقسیم ‏و تکثیراین سلول تخم، جنین انسان با تعداد ۴۶ کروموزوم در هر یک از سلولهایش شکل ‏می گیرد.

و چه قابل تامل است وقتی، شماره ی آیه ای که درمورد آفرینش جنین از یک سلول ‏اسپرماتوزوئید سخن می گوید ﴿ مِن نُّطْفَهٍ إِذَا تُمْنَى ،۴۶ ﴾  با ‏تعداد کروموزوم های سلول های بدن جنین برابر است.

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sh714

باز هم دانشمندان غرب به سخن پیامبر اسلام (ص) میرسند (چوب مسواک ۳)

  امام صادق(ع) پیامبر (ص)، به چوب اراک، مسواک میزد. جبرئیل، او را بدین کار، …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked