خانه / اعجاز علمی قرآن / اشاره ی قرآن به تعداد کروموزوم سلول تخم

اشاره ی قرآن به تعداد کروموزوم سلول تخم

626

اعجاز علمی قرآن

سوره ی نجم آیات ۴۵ -۴۶ :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَالْأُنثَى ، مِن نُّطْفَهٍ إِذَا تُمْنَى .
و اوست که دو زوج مذکر و مؤنث را می‏ آفریند ، از نطفه‏ای که خارج می‏شود .

↓↓↓↓↓↓↓

سلول اسپرماتوزوئید که در اسپرم مرد قراردارد، دارای ۲۳ کروموزوم و سلول تخمک زن ‏نیز دارای ۲۳ کروموزوم می باشند که پس از عمل لقاح و ترکیب، سلول ‏تخم را با ۴۶ عدد کروموزوم تشکیل می دهند که در نهایت از تقسیم ‏و تکثیراین سلول تخم، جنین انسان با تعداد ۴۶ کروموزوم در هر یک از سلولهایش شکل ‏می گیرد.

و چه قابل تامل است وقتی، شماره ی آیه ای که درمورد آفرینش جنین از یک سلول ‏اسپرماتوزوئید سخن می گوید ﴿ مِن نُّطْفَهٍ إِذَا تُمْنَى ،۴۶ ﴾  با ‏تعداد کروموزوم های سلول های بدن جنین برابر است.

پ.ن:

محقق تهیه کننده نمامتن: آقای علی نژاد

کلید واژه انگلیسی: Quran, science, shia

کلید واژه فارسی: قرآن، علم، شیعه

درباره faez

دوباره امتحان کنید

hay

اظهارات دکتر ویلیام دبلیو هی دانشمند علوم دریایی در مورد قرآن

قسمتی از صحبت های دکتر ویلیام دبلیو هی  (Dr. William W. Hay) : I find …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked