خانه / اعجاز علمی قرآن / اعجاز عدد ۷ در سوره حمد

اعجاز عدد ۷ در سوره حمد

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع کنفرانس :اعجاز عدد ۷ در سوره حمد

بخش مجری کنفرانس: بخش اعجاز علمی قرآن

استاد ارائه دهنده : آقای علی علی نژاد


<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=4knb_image003.png"><img src="http://www.upsara.com/images/4knb_image003_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a> 

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=oxyr_image004.png"><img src="http://www.upsara.com/images/oxyr_image004_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=gul9_image005.png"><img src="http://www.upsara.com/images/gul9_image005_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

نمونه ای کوچک از محاسبات خودم و تایید صحت بیشتر روابط:

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=eomt_image006.png"><img src="http://www.upsara.com/images/eomt_image006_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

عدد ۷ :

عددی که دارای شگفتیها و روابط عجیبی در سوره حمد و سایر سوره های قرآن هست

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=kas3_image007.png"><img src="http://www.upsara.com/images/kas3_image007_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

هفت های مهم و معروف :

* هفت روز هفته
* هفت رنگ رنگین کمان
* هفت شهرعشق،که دراشعار عطار اشاره شده است
* اصحاب کهف هفت نفر بودند
* بچه ها در سن هفت سالگی و برج هفتم به مدرسه می روند
* مجلس هفتم مرده * هفت تیرها به صورت استاندارد،هفت تا تیر می‌خورند
* کسی که خواب سنگینی دارد،خواب هفت پادشاه را می بیند .
* کسی که زمان زیادی است فوت کرده،هفت کفن پوسونده .
* کسی که خیلی ماهر است ، هفت خط .
* کسی که از ماجرا خیلی دور است،از هفت دولت آزاده .
* هفت جد .
* هفت دریا .
* آسمان و زمین دارای هفت طبقه اند،آیه ۲۹ بقره .
* بهشت وجهنم هر کدام دارای هفت طبقه و هفت درجه هستند .
* در نماز هفت قسمت بدن روی زمین قرار میگیرد .
* طواف خانه خدا هفت دور است .
* احکام حج هفت مرحله دارد : ( ۱٫ احرام ۲٫ طواف ۳٫ نماز طواف ۴٫ سعی صفا و مروه ۵٫ تقسیر ۶٫ طواف نساء ۷٫ نماز طواف نساء )

* سعی بین صفا و مروه که یکی از احکام حج است هفت بار است .

* یکی از احکام حج زدن هفت سنگ به ستونی است که به نشان شیطان است .

* در سوره مومنون آیه ۱۷: هفت راه برای شما در آسمان قرار دادیم = سبع طرائق . * در سوره بقره آیه ۲۶۱: سخن از ۷ سنبل یا همان ۷دانه که هر کدام ۷خوشه میدهند و هرخوشه ۱۰۰ دانه

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=7so6_image008.png"><img src="http://www.upsara.com/images/7so6_image008_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

در سوره یوسف از آیه ۴۳ تا ۴۸ بیشترین تعداد هفت تکرار شده : هفت گاو لاغر که هفت گاو فربه را خوردند ،هفت خوشه زرد که هفت خوشه ی سبز را نابود کردند که در تعبیر به نشان هفت سال نعمت وهفت سال قحطی بود و هفت نصیحت از باب این قحطی ها و فراوانی ها .

هفت های بیشتر:

http://aligholamnataj.blogfa.com/post-16.aspx

* اعجاز ریاضی عدد ۷ سوره مبارکه بقره ۲۹ بقره : اولین عددی که خداوند در قرآن ذکر کرده، عدد “هفت” است.

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=nzie_image009.png"><img src="http://www.upsara.com/images/nzie_image009_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=u96_image010.png"><img src="http://www.upsara.com/images/u96_image010_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=llrn_image011.png"><img src="http://www.upsara.com/images/llrn_image011_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

دکتر عبدالدائم الکحیل نویسنده سوری از جمله افرادی بود که در مورد این عدد در قرآن،تحقیقات گسترده انجام داد و نتایج تحقیقاتش را درکتابی به نام (درخشش عدد هفت در قرآن کریم) جمع آوری کرد .
لیست یه سری از کتابهای این نویسنده و محقق :
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-46-15
* روابط عدد هفت در حمد ۱. تعداد آیات سوره حمد ۷ است : (سوره حمد تنها سوره ایه که بسم الله الرحمن الرحیم جز آیات حساب میشه)
همانطور که میدونیم : تعداد حروف در زبان عربی و قرآن ۲۸ است که مضربی از ۷ است .

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=gjzo_image012.png"><img src="http://www.upsara.com/images/gjzo_image012_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

۲.از این ۲۸ حرف ابجد، ۷ حرف در سوره فاتحه نیامده است(ث، ج، خ، ز، ش، ظ، ف)و ۲۱ حرف دیگر ذکر شده است ۲۱ = ۷ × ۳ همانطور که میدانیم،تعداد حروف مقطعه ۱۴ تاست که ۱۴ = ۷ × ۲
۳. جالب اینکه تمام این ۱۴ حرف در سوره فاتحه آمده است.تعداد حروف مقطعه در سوره فاتحه(بدون تکرار) ۱۴ = ۷ × ۲
۴.تعداد حروف مقطعه با تکرار ۱۱۹مرتبه است که مضربی از ۷ است.تعداد حروف مقطعه در سوره فاتحه(با تکرار)۱۱۹ =۷×۱۷
۵٫ حروف مقطعه : ( اح رس ص ط ع ق ک ل م ن ه ی) تعداد حروف لفظ الجلاله الله یعنی( ا ل ه )در این سوره ۴۹ = ۷ × ۷
۶. اولین سوره قرآن فاتحه که عدد آن ۱ آخرین سوره قرآن ناس که عدد آن ۱۱۴ اگر این ۲ عدد را کنار هم قرار دهیم عدد ۱۱۴۱ بدست می آیدکه مضربی از ۷ است ۱۴۱ ۱ = ۷ × ۱۶۳
۷٫

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=12ge_image013.png"><img src="http://www.upsara.com/images/12ge_image013_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

۸ .

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=p2hk_image014.png"><img src="http://www.upsara.com/images/p2hk_image014_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

۹٫در سوره فاتحه اولین آیه(بسم الله الرحمن الرحیم)۱۹حرف و آخرین آیه آن(صرط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین)۴۳ حرف دارد. اگر این ۲ عدد را کنار هم بنویسیم ۴۳۱۹ بدست می آید که مضربی از ۷ است : ۴۳۱۹ = ۷ × ۶۱۷
۱۰.از میان ۲۸ حرف ابجد(حروف زبان عربی) ۱۰ حرف در اولین آیه و ۱۶ حرف در آخرین آیه این سوره آمده است،اگر این ۲ عدد را کنار هم قرار دهیم ۱۶۱۰ بدست می آید که بر ۷ بخشپذیر است : ۱۶۱۰=۷*۲۳۰
۱۱.اگر تعداد کلمات اولین آیه (۴) و آخرین آیه (۱۰) را با هم جمع کنیم ۱۴ بدست می آید که مضربی از ۷ است : ۴ + ۱۰ = ۱۴ = ۷ × ۲
۱۲.اگربرای آخرین کلمات هر آیه یعنی(الرحیم – العلمین – الرحیم – الدین – نستعین – المستقیم – الضالین) تعداد حروف آنها را بنویسیم ، مثلا الرحیم ۶ حرف و الی آخر، خواهیم داشت ۶-۷-۶-۵-۶-۸-۷ که عدد ۷۸۶۵۶۷۶ تا ۵ مرتبه بر ۷ بخشپذیر است! ۷۸۶۵۶۷۶=۷×۷×۷×۷×۷×۴۶۸
۱۳.فاتحه سوره شماره ۱و دارای۷ آیه و۳۱ کلمه است در نتیجه: ترکیب ۱ – ۷ – ۳۱ ۳۱۷۱=۷× ۴۵۳
۱۴٫

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=h3jj_image015.png"><img src="http://www.upsara.com/images/h3jj_image015_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

* این همه شگفتی برای اثبات حقانیت قرآن کافی نیست؟

سوره مبارکه حجر آیه ۹ :
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ما آنرا برای یاد آوری نازل کردیم و مسلما َحافظ آن خواهیم بود
* آیا هنوز جایی برای این ادعا که قرآن کلام وحی نیست باقی می ماند؟
سلام قولا من ربّ رحیم(یس،۵۸)
سلام علی ابراهیم(صافات،۱۰۹)
سلام علی نوح فی العالمین(صافات،۷۹)
سلام علی موسی و هرون(صافات،۱۲۰)
سلام علی ء‏ال یاسین(صافات،۱۳۰)
سلام علیکم طبتم(زمر،۷۳)
سلام هی حتی مطلع الفجر(قدر،۵)

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=7znx_image016.png"><img src="http://www.upsara.com/images/7znx_image016_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

منبع

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=9c61_image017.png"><img src="http://www.upsara.com/images/9c61_image017_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

<a href="http://www.upsara.com/viewer.php?file=ljhw_image018.png"><img src="http://www.upsara.com/images/ljhw_image018_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی" /></a>

منبع

 
 
 

دوباره امتحان کنید

بررسی احتمالات تصادفی بودن حیات روی کره زمین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × دو =