خانه / اعجاز علمی قرآن / اعجاز عدد ۱۹ در قرآن (۴)

اعجاز عدد ۱۹ در قرآن (۴)

637

اعجاز عددی قرآن

١٩ در قرآن (۴)
حرف “ق”، نوزدهمین حرف از حروف ابجد می باشد و در دو سوره “شوری”(حم عسق) و “ق” ، جز حروف مقطعه می باشد.

نکته جالب توجه اینکه : 
تعداد حروف “ق” در این دو سوره دقیقا برابر با ۵٧ و مضرب ١٩ و جمع آنها، ١١۴ برابر با تعداد سوره های قرآن می باشد.

↓↓↓↓↓↓↓

با در نظر گرفتن نکته فوق، در سوره ی “ق” داریم :

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ
ق، سوگند به قرآن مجید (که قیامت و رستاخیز حقّ است)!

• در ضمن شماره سوره قاف (۵۰) با تعداد آیات آن (۴۵) برابر ۹۵ می شود : (۱۹×۵)
• شماره سوره شوری (۴۲) با تعداد آیات آن (۵۳)برابر ۹۵ می شود : (۱۹×۵)

مطالعه روابط بیشتر در باورباران

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sh102

نگاهداشت چشم از منظر قرآن،احادیث و علم

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع مقاله: نگاهداشت چشم از منظر قرآن، احادیث و علم   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

به کانال باور باران بپیوندید


کلیک کنید