خانه / اعجاز علمی قرآن / انعکاس نور خوشید توسط ماه

انعکاس نور خوشید توسط ماه

528

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه یونس آیه ﴿۵﴾:
او کسی است که خورشید را روشنائی و ماه را نور قرار داد و …

● انعکاس نور خوشید توسط ماه :

در زمانی که اعراب ماه را شی درخشانی می پنداشتند و از تاریکی آن هیچ اطلاعی نداشتند ، قرآن کریم در چند آیه به خوبی ” مسئله انعکاس نور خورشید توسط ماه ” را ، با بکار بردن کلمات :
? نور  _ منیر
? ضیاء _  سراج
به ترتیب برای ماه و خورشید بیان کرد .

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sh710

نظم عددی قرآن(۱۹)

  اعجاز عددی قرآن کریم: بیشتر سوره های قرآن نامشان با ( ال ) شروع …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked