خانه / اعجاز علمی قرآن / باهوشی کلاغ

باهوشی کلاغ

529

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه مائده آیه﴿۳۱﴾:
سپس خداوند زاغی را فرستاد که در زمین جستجو (و کند و کاو) میکرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند.
او گفت: وای بر من! آیا من نمیتوانم مثل این زاغ باشم و جسد برادر خود را دفن کنم، و سرانجام (از ترس رسوائی و بر اثر فشار وجدان از کار خود) پشیمان شد.

کلاغ و کبوتر جزء رده بندی باهوش ترین پرندگان جهان هستند .
آنها قابلیت حل مشکلات پیچیده و تطابق خود را با شرایط سخت را دارند .
همچنین از لحاظ علمی ثابت شده کلاغ ها توانایی تدفین هم نوع خود را دارند .  

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sh710

نظم عددی قرآن(۱۹)

  اعجاز عددی قرآن کریم: بیشتر سوره های قرآن نامشان با ( ال ) شروع …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked