تجاوزگر

540

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه مومنون آیات ﴿۶ – ۷﴾  :
تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند ، که در بهره گیری از آنان ملامت نمی شوند.
 و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند ، تجاوزگرند.

❶ استمناء و استشها چیست ؟

ارضا شدن غیر عادی با دیدن عکس، فیلم،….و انجام سکس خیالی در ذهن را ( خود ارضایی) می نامند .
⇚ که این عمل در مردان “استمناء” و در زنان “استشها” نامیده میشود.

❷ مضرات آن چیست؟

زایل شدن شفافیت چشم ، گرفتگی سیما ، سستی و تنبلی اعضای بدن ، نقصان حافظه ، کم اشتهایی ، تنگی نفس ، حسادت ، گوشه گیری و افسردگی ، عقیمی و …
⇚ از اثرات مخرب آن می باشد.

⇲ براستی، بکار بردن  “لفظ تجاوزگر”  از طرف قرآن در این آیه بی حکمت بوده است !؟!

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sk

دیدگاه پروفسور کیت مور (جنین شناس) در مورد مراحل خلقت جنین در قرآن کریم

نظر و دیدگاه پروفسور جنین شناس (کیت مور) در مورد مراحل خلقت جنین در قرآن …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

به کانال باور باران بپیوندید


کلیک کنید