تجاوزگر

540

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه مومنون آیات ﴿۶ – ۷﴾  :
تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند ، که در بهره گیری از آنان ملامت نمی شوند.
 و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند ، تجاوزگرند.

❶ استمناء و استشها چیست ؟

ارضا شدن غیر عادی با دیدن عکس، فیلم،….و انجام سکس خیالی در ذهن را ( خود ارضایی) می نامند .
⇚ که این عمل در مردان “استمناء” و در زنان “استشها” نامیده میشود.

❷ مضرات آن چیست؟

زایل شدن شفافیت چشم ، گرفتگی سیما ، سستی و تنبلی اعضای بدن ، نقصان حافظه ، کم اشتهایی ، تنگی نفس ، حسادت ، گوشه گیری و افسردگی ، عقیمی و …
⇚ از اثرات مخرب آن می باشد.

⇲ براستی، بکار بردن  “لفظ تجاوزگر”  از طرف قرآن در این آیه بی حکمت بوده است !؟!

درباره faez

دوباره امتحان کنید

shun

ویدئویی زیبا از عظمت کیهان و جهان هستی

اگر در مشاهده این ویدئو دچار بحران وجودی نشدید، از عناصر قوی تری ساخته شده …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked