تپ اخترها

552

 

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه طارق آیات ﴿۱- ۲ -۳﴾:
سوگند به آسمان و کوبنده شب ! و تو نمیدانی کوبنده شب چیست همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکی هاست .

✪ تپ اخترها ✪

● تپ اخترها (ستاره های نوترونی ) از جنجالی ترین اکتشافات قرن بیستم ، به ستاره هایی اطلاق میگردند که از انها صدایی شبیه صدای چکش صادر میشود .
● این ستاره ها از خود امواج بسیار قوی و نافذی صادر میکنند که توانایی نفوذ در هر چیزی را دارا هستند.
● در یک نتیجه کلی میتوان گفت آنها ستارگان درخشانی کوبنده و نافذ اند که در پایان عمرشان در اثر گرانش شدید به سیاه چاله ها تبدیل میشوند.

⇲این همان حقیقت زیبای اشاره شده در قرآن است⇱

درباره faez

دوباره امتحان کنید

shun

ویدئویی زیبا از عظمت کیهان و جهان هستی

اگر در مشاهده این ویدئو دچار بحران وجودی نشدید، از عناصر قوی تری ساخته شده …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked