جسد فرعون

542

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه یونس آیه ﴿۹۲﴾:
ما امروز پیکرت را ( از آب) نجات می دهیم تا عبرت آیندگان شوی و همانا بسیاری از مردم، از آیت های ما بی خبرند.
   
مشیت الهی بر آن بود که جسد فرعون را از امواج دریا،. رهایی بخشد تا آن درس عبرتی برای ظالمین و مایه افزایش ایمان مومنین گردد.

☜اشاره به سالم ماندن جسد فرعون، بیانگر :
معجزه ای دیگر از این کتاب آسمانی است .
و باعث شد یک حقیقت جوی دیگر به نام «موریس بوکای » فرانسوی به دین اسلام نائل آمد.

درباره faez

دوباره امتحان کنید

shun

ویدئویی زیبا از عظمت کیهان و جهان هستی

اگر در مشاهده این ویدئو دچار بحران وجودی نشدید، از عناصر قوی تری ساخته شده …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked