خانه / اعجاز علمی قرآن / حرکت انتقالی و چزخشی خورشید

حرکت انتقالی و چزخشی خورشید

525

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه ابراهیم آیه﴿۳۳﴾:
خورشید و ماه را که با برنامه منظمی در کارند به تسخیر شما در آورد و شب و روز را (نیز) مسخر.

● سر ویلیام هرشل آلمانی برای اولین بار درباره حرکت خورشید نظر داد که طبق مطالعات اخیر :
خورشید دارای حرکت انتقالی و چرخشی است .

☜اما قرآن ۱۴۰۰ سال پیش در آیات :
۳۳ ابراهیم
۳۷ و ۳۸ و ۴۰ یس
۳۳ انبیاء
۲ رعد
به این موضوع اشاره کرده .واقعا شگفت آور نیست !

درباره faez

دوباره امتحان کنید

shun

ویدئویی زیبا از عظمت کیهان و جهان هستی

اگر در مشاهده این ویدئو دچار بحران وجودی نشدید، از عناصر قوی تری ساخته شده …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked