خانه / اعجاز علمی قرآن / حرکت کوهها

حرکت کوهها

519

 

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه نمل آیه ﴿۸۸﴾:
کوه ها را بنگرید و آنها را ساکن و جامد تصور می کنید درصورتی که مانند ابر در حرکتند…

حرکت کوه ها برخواسته از پوسته زمین است.
زیرا کوه ها بر روی آن قرار دارند و پوسته نیز بر روی هسته زمین شناور است.
در ابتدای قرن بیستم برای اولین بار یک دانشمند آلمانی به نام آلفرد واگنر گفت که:

⇄خشکی های زمین (قاره ها) در آغاز تشکیل به هم متصل بوده اند و سپس آهسته و در جهات متفاوتی حرکت کرده و از هم جدا شده اند.⇄

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sh710

نظم عددی قرآن(۱۹)

  اعجاز عددی قرآن کریم: بیشتر سوره های قرآن نامشان با ( ال ) شروع …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked