خانه / اعجاز علمی قرآن / دانه و هسته

دانه و هسته

521

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه انعام ﴿۹۵﴾:
خداوند شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده خارج میسازد و مرده را از زنده، این است خدای شما پس چگونه از حق منحرف میشوید؟

شکافنده صبح !
بار دیگر روی سخن را به مشرکان کرده و دلایل توحید را در ضمن عبارات جالب و نمونه های زنده ای از اسرار مشرکان و نظام آفرینش و شگفتیهای خلقت شرح میدهد .

در این آیه :
خداوند به دانه و هسته اشاره می کند که توسط ریشه ها مواد عالی و معدنی از جمله مواد تجزیه شده بدن جانداران را از خاک می گیرد .

درباره faez

دوباره امتحان کنید

shun

ویدئویی زیبا از عظمت کیهان و جهان هستی

اگر در مشاهده این ویدئو دچار بحران وجودی نشدید، از عناصر قوی تری ساخته شده …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked