خانه / اعجاز علمی قرآن / دشمنی دیرینه شیطان با آدم

درباره mosavi

دوباره امتحان کنید

sh710

نظم عددی قرآن(۱۹)

  اعجاز عددی قرآن کریم: بیشتر سوره های قرآن نامشان با ( ال ) شروع …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked