خانه / اعجاز علمی قرآن / اشاره قرآن به جدایی دریاها و مرز میان آب های شور و شیرین

اشاره قرآن به جدایی دریاها و مرز میان آب های شور و شیرین

 

584

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه الرحمن آیات ۱۹ تا ۲۱ :

دو دریا را (به گونه ‏اى) روان کرد (که) با هم برخورد کنند. میان آن دو حد فاصلى است که به هم تجاوز نمی ‏کنند.
پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را انکار می کنید.

↓↓↓↓↓↓↓

اقیانوس شناسان به تازگی کشف کرده اند که :

وقتی دو دریا با خواص شیمیایی و فیزیکی متفاوتی چون “غلظت” به هم می رسند، به دلیل داشتن نیروی کشش سطحی متفاوت، با هم مخلوط نشده و دیواره نازکی بین آنها ایجاد می شود.
نمونه های واضحی از این پدیده، در محل تلاقی دریای بالتیک و دریای شمال در دانمارک و دریاها و رودخانه های دیگر قابل مشاهده است.

براستی، بیان این موضوع در ۱۴ قرن پیش، در قرآن ، نشانگر چیست؟

برای مطالعه بیشتر کلیک⇐ (مقاله : اشاره قرآن به جدایی دریاها و مرز میان آب های شور و شیرین ) کنید .

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sh714

باز هم دانشمندان غرب به سخن پیامبر اسلام (ص) میرسند (چوب مسواک ۳)

  امام صادق(ع) پیامبر (ص)، به چوب اراک، مسواک میزد. جبرئیل، او را بدین کار، …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked