خانه / اعجاز علمی قرآن / سیاهچاله ها

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sh729

وجود کرات مشابه زمین از نظر قرآن و کشفیات فضاپیماهای قرن ۲۱

  اعجاز علمی قرآن کریم: سوره طلاق آیه ۱۲: خداوند کسی است که هفت آسمان …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked