خانه / اعجاز علمی قرآن / آمیزش در زمان عادت ماهیانه زنان

آمیزش در زمان عادت ماهیانه زنان

534

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه بقره آیه ۲۲۲ :

 از تو درباره عادت ماهانه زنان پرسیدند بگو:
(آن رنجی است) پس هنگام عادت ماهیانه از (آمیزش با زنان) کناره گیری کنید و به آنان نزدیک نشوید .

↓↓↓↓↓↓↓

طب امروز ثابت کرده :

  • آمیزش در زمان عادت ماهیانه زنان بسیار زیان آور است.
  • خون محیطی مناسب برای حضور و رشد عوامل بیماری زاست.
  • که در صورت آلودگی یکی از طرفین به عامل عفونی، میکروبی، یا ویروسی امکان انتقال در این زمان افزایش می یابد .

و این است تاکید قرآن بر حقیقتی دیگر و نشان دهنده اعتدال در کاملترین دین الهی …

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sh716

شکافته شدن آسمان و فروپاشی زمین در آیات قرآن و امروز علم به آن می رسد

  اعجاز علمی قرآن کریم: سوره ی انشقاق آیات ۱ تا ۴: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّت …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked