خانه / اعجاز علمی قرآن / عدم تحریف در طول تاریخ با کمک علم ریاضی

عدم تحریف در طول تاریخ با کمک علم ریاضی

535

اعجاز علمی قرآن

◥ اثبات عدم تحریف و دستکاری قرآن در طول تاریخ با کمک علم ریاضی ◣

طبق تحقیقات انجام شده، نظم عددی خاصی بر قرآن حاکم است
یکی از این نظم ها، ارتباط عددی خاصی است که میان شماره سوره ها و تعداد آیات آن برقرار است ، بدین صورت که ، اگر چهار ستون تشکیل دهیم ↶

در ستون اول :  شماره هر سوره
در ستون دوم :  تعداد آیات هر سوره
در ستون سوم:  حاصل جمع شماره هر سوره و تعداد آیات آن
در ستون چهارم: زوج یا فرد بودن اعداد بدست آمده از ستون سوم

از جمع تعداد آیات ۱۱۴ سوره رقم ۶۲۳۶ و از جمع شماره ردیف سوره های قرآن رقم ۶۵۵۵ به دست می آید .

تعداد اعداد زوج بدست آمده ۵۷ و  اعداد فرد  نیز ۵۷ می باشد.

جمع اعداد زوج بدست آمده برابر می شود با جمع ستون اول(یعنی جمع شماره سوره ها)
و جمع اعداد فرد بدست آمده برابر است با جمع اعداد ستون دوم (یعنی جمع شماره آیات)

جمع ارقام دو عدد۶۵۵۵ و ۶۲۳۶ نیز برابر ۳۸ می باشد که خود مضربی از عدد شگفت انگیز ۱۹ در قرآن می باشد.

⇲کلیه روابط بالا و بی نهایت روابط دیگر عددی در قرآن ، همگی بیانگر یک اصل کلی و آن عدم تحریف ناپذیری قرآن می باشد.⇱

درباره faez

دوباره امتحان کنید

hay

اظهارات دکتر ویلیام دبلیو هی دانشمند علوم دریایی در مورد قرآن

قسمتی از صحبت های دکتر ویلیام دبلیو هی  (Dr. William W. Hay) : I find …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked