خانه / اعجاز علمی قرآن / بیان عمل پیچیده فتوسنتز در قرآن

بیان عمل پیچیده فتوسنتز در قرآن

 

569

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه تکویر آیه ۱۷ – ۱۸ :
و قسم به شب، هنگامی که پشت کند و به آخر رسد…و به صبح، هنگامی که تنفّس کند. 

↓↓↓↓↓↓↓

از کشفیات قرن بیستم شناخت عمل پیچیده فتوسنتز می باشد. این پدیده، فرآیند تولید و گردش اکسیژن در طبیعت، بین انسان و گیاه است. گیاهان در حین فتوسنتز دی اکسید کربن را از هوا گرفته و به جای آن اکسیژن پس میدهند. بیشترین حجم خروجی اکسیژن در هنگام طلوع آفتاب است، که گیاه به شدت تعریق کرده و نیاز به تنفس دارد. گویی در صبحدمان ریه های آسمان پر از اکسیژن میشود.

این پدیده بقدری حیاتی است که قرآن هزاران سال پیش به صبحدم، آنگاه که تنفس کند سوگند یاد کرده است. و این نشانه ای محکم بر آسمانی بودن این کتاب مقدس است.

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sh710

نظم عددی قرآن(۱۹)

  اعجاز عددی قرآن کریم: بیشتر سوره های قرآن نامشان با ( ال ) شروع …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked