خانه / اعجاز علمی قرآن / فرآیند تولید عسل

فرآیند تولید عسل

533

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه نحل آیه ﴿۶۹﴾:
و …از درون (شکم) آنها ” نوشیدنی” با رنگهاى مختلف خارج می شود …

◆ طبق علم روز :

اولین فرآیند تولید عسل توسط زنبور عسل انتقال شهد گلها از شکم خود به کندو بوده
که به صورت مایع و دارای حدود ۴۰ تا ۸۰ درصد آب می باشد …
که این موضوع ۱۴۰۰ سال پیش به زیبایی با بیان کلمه “شراب ” در آیه ۶۹ سوره مبارکه نحل به آن اشاره شده .

درباره faez

دوباره امتحان کنید

hay

اظهارات دکتر ویلیام دبلیو هی دانشمند علوم دریایی در مورد قرآن

قسمتی از صحبت های دکتر ویلیام دبلیو هی  (Dr. William W. Hay) : I find …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked