خانه / اعجاز علمی قرآن / مسئول دروغگویی در مغز

مسئول دروغگویی در مغز

503

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه علق آیات ﴿ ۱۵ – ۱۶﴾ :
چنان نیست که او خیال می‏کند اگر دست از کار خود بر ندارد ناصیه‏ اش (موی پیش سرش) را گرفته (و به سوی عذاب می‏کشانیم).

همان ناصیه دروغگوی خطا کار!

■ قسمت زرد رنگ در تصویر یا لب پیشانی ، مسئول “دروغگویی در مغز” است.
دانشمندان دریافتند که این قسمت از مغز در هنگام دروغ گفتن فعالیت زیادی را انجام می دهد .
■ ناصیه  ⇦  موی پیش سر  ⇦  لب پیشانی

 این همان حقیقتی است که خداوند ۱۴۰۰ سال پیش ، اینچنین عالمانه و حکیمانه در قرآن به آن اشاره کرده

درباره faez

دوباره امتحان کنید

hay

اظهارات دکتر ویلیام دبلیو هی دانشمند علوم دریایی در مورد قرآن

قسمتی از صحبت های دکتر ویلیام دبلیو هی  (Dr. William W. Hay) : I find …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked