خانه / اعجاز علمی قرآن / مسئول دروغگویی در مغز

مسئول دروغگویی در مغز

503

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه علق آیات ﴿ ۱۵ – ۱۶﴾ :
چنان نیست که او خیال می‏کند اگر دست از کار خود بر ندارد ناصیه‏ اش (موی پیش سرش) را گرفته (و به سوی عذاب می‏کشانیم).

همان ناصیه دروغگوی خطا کار!

■ قسمت زرد رنگ در تصویر یا لب پیشانی ، مسئول “دروغگویی در مغز” است.
دانشمندان دریافتند که این قسمت از مغز در هنگام دروغ گفتن فعالیت زیادی را انجام می دهد .
■ ناصیه  ⇦  موی پیش سر  ⇦  لب پیشانی

 این همان حقیقتی است که خداوند ۱۴۰۰ سال پیش ، اینچنین عالمانه و حکیمانه در قرآن به آن اشاره کرده

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sh710

نظم عددی قرآن(۱۹)

  اعجاز عددی قرآن کریم: بیشتر سوره های قرآن نامشان با ( ال ) شروع …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked