مهبانگ

547

 

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه انبیاء آیه﴿۳۰﴾ :
آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر بازکردیم …

❂ طبق اصل پذیرفته شده ی کیهانی مهبانگ(bing bang)در قرن بیستم :

عالم،  در ابتدای خلقت در یک نقطه ی پرچگال متمرکز بوده است. آنگاه در حدود ۱۳/۸ میلیارد سال قبل با انفجار عظیمی شیرازه آن در هم شکست و ماده ی تشکیل عناصر مختلف و در پی آن ستاره ها و کهکشان ها فراهم آمد.

⇲و این حقیقتی است که قرآن کریم، ۱۴۰۰ سال پیش به آن اشاره کرده است … ⇱

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sh710

نظم عددی قرآن(۱۹)

  اعجاز عددی قرآن کریم: بیشتر سوره های قرآن نامشان با ( ال ) شروع …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked