خانه / اعجاز علمی قرآن / نظم عددی قرآن(۱): جدول M و کشف هزاران رابطه ی ریاضی در قرآن

نظم عددی قرآن(۱): جدول M و کشف هزاران رابطه ی ریاضی در قرآن

682

 

اعجاز عددی قرآن:

یکی از افرادی که تحقیقات بسیار ارزشمندی در زمینه اعجاز عددی قرآن، انجام داده، استاد محمد تقی واحدیان می باشد که با استفاده از جدولی که توسط آقای کوروش جم تهیه شده (جدول M)، نزدیک به هزار رابطه منظم عدد ۱۹ کشف کرده است.

جدول شگفت آور M، جدولیست که شامل فهرست سوره های قرآن می باشد و در آن اعداد شماره سوره ها، تعداد آیات و مجموع این دو عدد مشخص گردیده و در ستون پایانی، اعداد زوج حاصل را با حرف A و اعداد فرد حاصل را با حرف B مشخص کرده است.

و چه زیبا که حاصل آن ،۵۷ عدد زوج و ۵۷ عدد فرد می باشد.

پ.ن:

تهیه کننده نمامتن: آقای علی نژاد

کلید واژه انگلیسی:  allah, quran, shia, science, miracle,19

کلید واژه فارسی: الله، قرآن، شیعه، علم، اعجاز، عدد ۱۹

 

درباره صادقیان

دوباره امتحان کنید

shun

ویدئویی زیبا از عظمت کیهان و جهان هستی

اگر در مشاهده این ویدئو دچار بحران وجودی نشدید، از عناصر قوی تری ساخته شده …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked