خانه / اعجاز علمی قرآن / نگاه دوم به نامحرم

نگاه دوم به نامحرم

543

 

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه نور آیه ﴿۳۰﴾:
به مؤمنان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند، و عفاف خود را حفظ کنند، این برای آنها پاکیزه تر است…

دکتر محمد راتب نابلسی :
(کتاب شگفتی های خداوند در بدن انسان)

آن گاه که مرد به زنی نگاه میکند و دوباره مینگرد ، این نگاه دوم بیشتر از هرچیز شبیه به کشیدن ماشـــــه ی اسلحه می ماند .

✸  به دنبال این نگاه هورمون های جنسی شلیک میشوند ، جای جای بدن را در می نوردند و تاثیرات نامطلوبی بر روی بدن می گذارند .

درباره faez

دوباره امتحان کنید

hay

اظهارات دکتر ویلیام دبلیو هی دانشمند علوم دریایی در مورد قرآن

قسمتی از صحبت های دکتر ویلیام دبلیو هی  (Dr. William W. Hay) : I find …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked