خانه / اعجاز علمی قرآن / واژه های سمع و ابصار

واژه های سمع و ابصار

530

 

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه سجده آیه ﴿۹﴾:
 آن گاه او را درست اندام کرد، و از روح خویش در او دمید، و براى شما گوش و دیدگان و دلها قرار داد؛ چه اندک سپاس مى گزارید.

☜ تا به حال اندیشیده اید :
چرا واژه “سمع” در قرآن مفرد و واژه ” ابصار” به صورت جمع آمده است؟؟؟

● طبق یافته های اخیرعلمی :
بخش شنوایی درمغز یکی بوده .
درصورتی که بینایی دارای بخشهای ویژه درک رنگ، بعد و تصویری است که جداولی در ارتباط دائمی باهم هستند.
جالب تراینکه در اکثریت موارد واژه سمع قبل ازابصار قرار گرفته که این خود تاییدی بر اعجاز قران هست، چون حس شنوایی کودک زودتر از بینایی فعال میشود.

⇲و این برگی دیگر برحقایق اعجاز آمیز قرآن است⇱

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sk

دیدگاه پروفسور کیت مور (جنین شناس) در مورد مراحل خلقت جنین در قرآن کریم

نظر و دیدگاه پروفسور جنین شناس (کیت مور) در مورد مراحل خلقت جنین در قرآن …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

به کانال باور باران بپیوندید


کلیک کنید