خانه / اعجاز علمی قرآن / اشاره قرآن به ساختار کشتی نوح

اشاره قرآن به ساختار کشتی نوح

 

567

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه هود آیه ۳۷ :
کشتی را زیر نظر و الهام ما بساز و درباره این ستمکاران با من سخن مگوی که همه غرقه اند.

سوره مبارکه قمر آیه ۱۳ :
و اورا بر کشتی که تخته ها و میخ ها داشت سوار کردیم. 

↓↓↓↓↓↓↓

ساختار پیچیده و طراحی دقیق کشتی نوح (ع) با مطالعات کاوشگران روی بقایای این کشتی روشن شد. آزمایشات آنها، وجود قطعات آهن را در فواصل منظم در ساختار کشتی تایید کرده است.

سوال اینجاست؟؟

  • براستی نوح (ع) چگونه توانسته، اولین کشتی غول آسای تاریخ را، با بهره بردن از علم و امکانات زمان خویش بسازد؟
  • جز اینست که طبق آیات صریح قرآن، طریقه ساختن کشتی توسط وحی خداوند و با هدایت او بوده است؟

 

درباره faez

دوباره امتحان کنید

shun

ویدئویی زیبا از عظمت کیهان و جهان هستی

اگر در مشاهده این ویدئو دچار بحران وجودی نشدید، از عناصر قوی تری ساخته شده …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked