خانه / اعجاز علمی قرآن / اشاره به جنس مصالح اهرام مصر

اشاره به جنس مصالح اهرام مصر

506

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه قصص آیه﴿۳۸﴾:

فرعون گفت: ای جمعیت (درباریان!) من خدائی جز خودم برای شما سراغ ندارم! (اما برای تحقیق بیشتر) ای هامان آتشی بر گل بیفروز! (و آجرهای محکم بساز) و …

در سوره قصص آیه ٣٨ ، بیان شده که :

اهرام مصر از گل پخته شده ساخته شده اند!
آیا میدانستید اخیراً یک دانشمند فرانسوی بعد از ٢٠ سال تحقیقات متوجه شده که اهرام ،از گل و آتش ساخته شده اند ؟
پس چگونه محمد(ص) از آن خبر داد ؟

درباره faez

دوباره امتحان کنید

sh710

نظم عددی قرآن(۱۹)

  اعجاز عددی قرآن کریم: بیشتر سوره های قرآن نامشان با ( ال ) شروع …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked