خانه / تاریخ ایران / ایران در عصر ساسانیان

ایران در عصر ساسانیان

113.b

اسناد تاریخی نشان می دهد که مردم در زمان ساسانی حق مالکیت نداشتند و برای تامین مالیات مجبور بودند همانند بردگان کارکنند.

 

درباره faez

دوباره امتحان کنید

روز جهانی کوروش ، دروغ هفت آبان !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked