خانه / تاریخ ایران / ایران باستان / تربیت کوروش هخامنشی

تربیت کوروش هخامنشی

بسم الله الرحمن الرحیم 

موضوع : نحوه تربیت کوروش هخامنشی

گزنفون در کتاب کوروش نامه “تربیت کوروش” گفتگوی کوروش با پدرش را در جوانی آورده است که در آن کوروش از پدر می پرسد چه ابزارهایی برای پیروزی بر “دشمن” لازم است؛ پدر از کمین، فریب، ریا، دزدی و غارت نام می برد.

کوروش با شگفتی می پرسد که چرا در کودکی تربیت او به گونه ای دیگر بود؛

پدر پاسخ می دهد که آن آموزشهای اخلاقی مربوط به دوستان و قوم خودی بود، ولی “برای زیان رساندن به دشمنان باید هزار راه
کج آموخت”

منبع : (پیرنیا، تاریخ ایران باستان، ص ۳۰۱)

به هر حال آموزه های پدر را در زمینه ضرورت کاربرد نیرنگ و خشونت در جنگ و سیاست، کوروش در شبیخون به مردم بی سلاح و خواب رفته به کار برده است.

منبع : (گزنفون، کوروش نامه، کتاب اول، فصل ششم)

گویا این نژادپرستی که الان شاهد آن هستیم از همان زمان در خون عده ای متعصب و خود برتر بین وجود داشته که غیر خودی را دشمن و حیوان فرض میکردند ، هنوز هم در دنیای پیشرفته امروزی عده ای اجازه توهین به سایر اقوام غیر فارسی را به خود می دهند .

درباره faez

دوباره امتحان کنید

shapour-valerian

دلایل سقوط ساسانیان و نارضایتی مردم از حکومت و آیینشان

  تبعیض_طبقاتی قسمت_اول (مقدمه) وضع اجتماعی ایران در زمان ساسانیان به هیچ وجه بهتر از …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked