خانه / تاریخ ایران / اسلام و ایرانیان / رفتارخسرو پرویز با سفیر پیامبر اسلام !

رفتارخسرو پرویز با سفیر پیامبر اسلام !

187

اسلام و ایرانیان ۱۵ :
رفتارخسرو پرویز با سفیر پیامبر اسلام

نامه پیامبر اسلام به دست سفیرش “عبدالله بن حذافه” که فارسی میدانست به سمت ایران فرستاده شد.
در قصر خسروپرویز ، هنوز سفیر از خواندن نامه پیامبر فارغ نشده بود که خسرو پرویز غضبناک شد، نامه را گرفت و فریاد کشـــــید :
«این مرد را ببینید که نام خود را پیش از نام من نوشته است »
و دستور داد پیک پیامبر را از قصر بیرون کنند.

اسناد:
تاریخ ابن خلدون، جلد ۲ صفحه ۴۵۱
ابن عبدالبر،الاستیعاب،  جلد سوم، صفحه ۸۸۹
ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۲، صفحه ۲۱۳

درباره faez

دوباره امتحان کنید

photo_2016-11-12_02-09-15

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان دروغ اول: نویسنده کلمه اباعبدالله به امام حسین ترجمه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked