خانه / تاریخ ایران / اسلام و ایرانیان / سلمان نماد اسلام راستین

سلمان نماد اسلام راستین

182

اسلام و ایرانیان ۱۰ :
سلمان ، نماد اسلام راستین

✦ سلمان فارسی از سوی خلیفه(عُمَر) به حکومت مدائن گماشته شد اما او پس از کسب اجازه از امام علی(ع)حکومت را پذیرفت.
✦ وی در عصر حکومتش لباس پشمینه میپوشید و نان جو می‌خورد و در نهایت سادگی سلوک می‌کرد.
✦ سلمان فارسی در عصر حکومتش بر مدائن، محافظ و نگهبان نظامی نداشت.
✦ سلمان بین مردمان ایرانی به عنوان انسانی متعالی و اهل معرفت و نماد اسلام راستین شناخته میشد.

اسناد :
فصلنامه مطالعات تاریخى، جعفر مرتضى عاملى، سال اول شماره سوم، ۱۳۶۸، صفحه ۳۷۸
ترجمه مروج الذهب مسعودی، جلد ۱، صفحه ۶۶۳
طبقات ابن سعد، جلد ۴،  صفحه ۷۶

درباره faez

دوباره امتحان کنید

photo_2016-11-12_02-09-15

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان دروغ اول: نویسنده کلمه اباعبدالله به امام حسین ترجمه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked