خانه / تاریخ ایران / اسلام و ایرانیان / نظر ابوریحان بیرونی درباره مجوس و زرتشت چیست؟

نظر ابوریحان بیرونی درباره مجوس و زرتشت چیست؟

201

اسلام وایرانیان ۱۹ :
نظر ابوریحان بیرونی درباره مجوس و زرتشت چیست؟

✦ ابوریحان بیرونی ، ” زرتشت ” را مدعی دروغین پیامبری نامید که مردم فریب او را خوردند .
✦ قوم مجوس صاحب پیامبر و کتاب آسمانی بودند ، اما زرتشت در میان این قوم به دروغ ادعای پیامبری کرد .
✦ از همین روی ، زرتشتیگری به عنوان یک جریان غیر اصیل ، ملحق به مجوسیت شمرده میشود.

سند :
ابوریحان بیرونی ، آثار الباقیه ، ترجمه اکبر دانا سرشت. صفحه ۲۹۳ \ ۲۹۹

درباره faez

دوباره امتحان کنید

photo_2016-11-12_02-09-15

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان دروغ اول: نویسنده کلمه اباعبدالله به امام حسین ترجمه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked