خانه / تاریخ ایران / اسلام و ایرانیان / واکنش خسروپرویز به نامه پیامبر چه بود ؟

واکنش خسروپرویز به نامه پیامبر چه بود ؟

186

اسلام و ایرانیان ۱۴ :
واکنش خسرو پرویز به نامه پیامبر چه بود؟

پیامبر اسلام در نامه معروفش به خسرو پرویز :
✦ او را  “پادشاه بزرگ ایران”  خطاب کرد و خود را بنده و پیام آور خدا به سوی جهانیان خواند.
✦ و اعلان دعوت آشکاری برای ایرانیان جهت دوری از دینی تحریف شده و پیروی از آخرین دین الهی “اسلام” داشت.
✦ لیکن خسرو پرویز به جای تدبیر و تحقیق در این موضوع مهم، آن نامه را پاره کرد ، زیرا نامش در ابتدای نامه نیامده بود .

اسناد:
تاریخ ابن خلدون، جلد ۲ صفحه ۴۵۱
ابن عبدالبر،الاستیعاب،  جلد سوم، صفحه ۸۸۹
ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۲، صفحه ۲۱۳

درباره faez

دوباره امتحان کنید

photo_2016-11-12_02-09-15

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان دروغ اول: نویسنده کلمه اباعبدالله به امام حسین ترجمه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked