خانه / تاریخ ایران / اسلام و ایرانیان / پذیرش اسلام به زور یا اختیار ؟!

پذیرش اسلام به زور یا اختیار ؟!

204

اسلام و ایرانیان ۲۲ :
عبدالحسین زرین کوب : پذیرش اسلام به زور یا اختیار ؟!

✦ کارنامه اسلام در فصل درخشان تاریخ انسانی است.نه فقط توفیقی که مسلمین در ایجاد یک فرهنگ تازه جهان یافته اند.
✦ بلکه نیز به سبب فتوحاتی که آنها را موفق کردبه ایجاد یک دنیای تازه ، ورای شرق و غرب.
✦ فتح اسلامی البته با جنگ حاصل شد ، اما نشر اسلام دربین مردم کشور های فتح شده ،  به زور جنگ نبود.

سند :
عبدالحسین زرینکوب ، کارنامه اسلام ، تهران : انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۹۱. صفحه  ۱۲_۱۱

درباره faez

دوباره امتحان کنید

photo_2016-11-12_02-09-15

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان دروغ اول: نویسنده کلمه اباعبدالله به امام حسین ترجمه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked