خانه / تاریخ ایران / اسلام و ایرانیان / پذیرش اسلام به زور یا اختیار ؟!

پذیرش اسلام به زور یا اختیار ؟!

206

اسلام و ایرانیان ۲۴ :
زرینکوب نویسنده کتاب دو قرن سکوت

✦اسلام پیام جهانی خداوند برای نجات بشریت :
پیام تازه ای که محمد خود را حامل آن میدانست همه جهان را به برابری و نیکی و برادری میخواند و از شرک و نفاق و جور و بیداد نهی میکرد.
نه همان اعراب که زندگیشان یکسره در جور و تطاول و شرک و فساد میگذشت بلکه ایران و روم نیز که رسم آیینشان دستخوش اختلاف و تعصب روحانیون گشته بود در آن روزگاران به چنین پیام دلنشینی نیاز داشتند و آن را مژده رهایی و نجات تلقی می کردند.✦

سند :
دو قرن سکوت، تهران ، انتشارات سخن ، ۱۳۸۱ ، ص ۵۹، ص ۴۱، نسخه Pdf

درباره faez

دوباره امتحان کنید

photo_2016-11-12_02-09-15

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان دروغ اول: نویسنده کلمه اباعبدالله به امام حسین ترجمه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked