خانه / تاریخ ایران / اسلام و ایرانیان / پذیرش اسلام به زور یا اختیار ؟!

پذیرش اسلام به زور یا اختیار ؟!

208

دکتر زرینکوب :
مردم ایران منتظر پیام اسلام بودند تا از استبداد آیین زرتشت نجات یابند.
پیام تازه ای که محمد خود را حامل آن میدانست همه جهان را به برابری و نیکی و برادری میخواند و از شرک و نفاق و جور و بیداد نهی میکرد.
نه همان اعراب که زندگی شان یکسره در جور و تطاول (گردنکشی) و شرک و فساد میگذشت بلکه ایران و روم نیز که رسم و آیین دیرینشان دستخوش اختلاف و تعصب روحانیون گشته بود در آن روزگاران به چنین پیام دلنشینی نیاز داشتند و آن را مژده رهایی و نجات تلقی میکردند .

سند :
عبدالحسین زرینکوب ، دوقرن سکوت ، تهران ، انتشارات سخن ، ۱۳۸۱ ، ص ۵۹

درباره faez

دوباره امتحان کنید

photo_2016-11-12_02-09-15

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان دروغ اول: نویسنده کلمه اباعبدالله به امام حسین ترجمه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked