خانه / تاریخ ایران / اسلام و ایرانیان / چگونه امپراطور بزرگ ساسانی شکست خورد ؟

چگونه امپراطور بزرگ ساسانی شکست خورد ؟

209

چگونه امپراطوری بزرگ ساسانی شکست خورد؟

عصر ظهور اسلام، مردم ایران که از جور فرمانروایان و فساد موبدان زردشتی به ستوه آمده بودند، آیین تازه را نوید و بشارتی یافتند و از این رو به پیشواز آن میرفتند. چنانکه مرزبان ایران به همراهی گروهی از دهقانان شهر انبار، بر رود فرات پل ساختند تا سپاه مسلمین وارد خاک ایران شود و همین امر سبب شد که مسلمین بخش عظیمی از ایران را فتح کنند.

اسناد:
عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۱. ص ۸۲.
یاقوت حَمَوى، معجم ‏البلدان، بیروت: دار صادر، ۱۹۹۵. ج‏ ۱ ص ۴۵۷

درباره faez

دوباره امتحان کنید

photo_2016-11-12_02-09-15

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان دروغ اول: نویسنده کلمه اباعبدالله به امام حسین ترجمه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked