102

به خسروپرویز گفته شد :
فلان حکمران را خواندیم تعلل کرد تا به دربار بیاید .
خسرو پرویز گفت :
اگر برای او دشوارست به تمام نزد من بیاید به جزئی از بدنش اکتفا میکنیم !!

منبع : پاورقی , غررالاخبار ملوک الفرس ابومنصور ثغالبی

 

درباره faez

دوباره امتحان کنید

photo_2016-11-12_02-09-15

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان دروغ اول: نویسنده کلمه اباعبدالله به امام حسین ترجمه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked