188

اسلام و ایرانیان ۱۶ :
بررسی معنای مجوس در نامه پیامبر ، از دید زبان شناسی.

• در زبان فارسی باستان به روحانیون دینی “مگوش (مـغ)” گفته می شد .
• این واژه بعدها وارد “زبان آرامی” و به صورت ” مگوس ” خوانده شد .
• سپس با ورود به زبان عربی به شکل “مجوس” درآمد .

◥مگوش یا مجوس :
نامی بوده است که روحانیون دینی ایران باستان به آن نام خوانده می شدند .◣

اسناد:
دکتر محمد مهدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی ، ج ۶ ، صفحه ۳۰۸
موبد جهانگیر اوشیدری،دانشنامه مزدیسنا ،صفحه ۴۲۸ – ۴۲۹

درباره faez

دوباره امتحان کنید

photo_2016-11-12_02-09-15

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان

دروغ و شایعه سلاح همیشگی ملحدان دروغ اول: نویسنده کلمه اباعبدالله به امام حسین ترجمه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked