خانه / دیگرمطالب / از کوروش هخامنشی چه چیز بر جای مانده ؟

از کوروش هخامنشی چه چیز بر جای مانده ؟

152

دروغ تا کجا؟؟؟

از گفتار کوروش چه چیزی چه چیزی به جا مانده؟ یک منشور گلی با ۴۵ سطر در مورد فتح بابل !
پس این همه جمالت قصار به نقل از کوروش از کجا آمده!!!!

 

درباره faez

دوباره امتحان کنید

درباره ما

موسسه علمی فرهنگی باورباران با کادری توانمند از اساتید محققان و پژوهشگران در حوزه های …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked