خانه / ادیان و باورها / مقایسه ارزش زن در اسلام و زرتشت !!

مقایسه ارزش زن در اسلام و زرتشت !!

129

چرا ایرانیان باستان اسلام را انتخاب کردند؟

ارزش زن در اسلام :

خداوند در آیه یک سوره نسا می فرماید :
ما آدم و همسرش را از یک نفس واحد آفریدیم

ارزش زن در آیین ایرانیان باستان :

« زن موجودی اهریمنی !!!! »
از نگاه اهورا مزدا ، خدای دین زرتشت ، زن نه تنها بی خرد بلکه موجودی است اهریمنی !
در خلقت زن بیان شده که خدای زرتشت او را از دیو بد صفت آفریده.
منبع : برگرفته از کتاب زرتشتیان ، بندهش ، بخش نهم ص ۸۳

درباره faez

دوباره امتحان کنید

85875765988385391242080880842

دانشگاه بیرمنگهام انگلستان ثابت کرد که قرآن تحریف نشده است ‏

به تازگی قدیمی ترین متن قرآن که برروی پوست بزنگاشته شده وقدمت آن به زمان …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked