خانه / ادیان و باورها / مقایسه ارزش زن در اسلام و زرتشت !!

مقایسه ارزش زن در اسلام و زرتشت !!

135

چرا ایرانیان باستان اسلام را انتخاب کردند؟

اسلام :

حفظ کانون خانواده را مهم ترین رکن قرار داده و دامان زنان را دور از پلیدی ها داشته.
پیامبر اسلام فرمود :
جز کریمان ، زنان را تکریم نکنند و جز انسانهای پست زنان را تحقیر ننمایند.
منبع : تهذیب تاریخ دمشق ، ج ۷ ، ص ۵۰

آیین ایرانیان باستان :

به مرد این اجازه را میداد تا همسر خود را برای کسب درآمد به مرد دیگری قرض دهد !!
که به آن ازدواج استقراضی میگفتند و بچه های حاصل از آن را به بردگی بفروشد!!
منبع : درباره ی حقوق ساسانی ، ج ۱ ، ص ۳۶ ، جزوه ۵ ص ۲۲ ، برگرفته شده از کتاب مانیکان هزار دادستان

درباره faez

دوباره امتحان کنید

85875765988385391242080880842

دانشگاه بیرمنگهام انگلستان ثابت کرد که قرآن تحریف نشده است ‏

به تازگی قدیمی ترین متن قرآن که برروی پوست بزنگاشته شده وقدمت آن به زمان …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked