خانه / ادیان و باورها / نشانه های امام مهدی عج در ادیان الهی و غیر الهی

نشانه های امام مهدی عج در ادیان الهی و غیر الهی

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : نشانه های امام مهدی عج در ادیان الهی و غیر الهی

بخش مجری کنفرانس : دشمن شناسی و مباحث ایدئولوژیک

استاد ارائه دهنده : جناب آقای علیمیرزایی

نشانه های حضرت مهدی (عج) در انجیل متی

کتاب مقدس، انجیل متی، ص ۴۱، باب ۲۴، بندهای ۸ ـ ۱، ۲۹ ـ ۲۳ ، ۳۷ ـ ۲۸ و ۴۶ ـ ۴۲٫

کتاب مقدس، انجیل متی، ص ۴۴، باب ۲۵، بندهای ۳۴ ـ ۳۱٫

انجیل متی، باب ۱۹، بندهای ۲۸ و ۲۹٫

انجیل مرقس ، باب ۱۳،آیه های ۵ تا ۳۳ :

انجیل لوقا ، فصل دوازدهم، بند۸ و بندهای ۳۵ تا ۴۱:

انجبل لوقا ، فصل بیست و یکم ، بند های ۲۵ تا ۲۷ و بند۳۶ :

انجیل یوحنا ( مکاشفات ) ، باب ۱۹ ، بند ۱۱ تا ۱۶ :

انجیل یوحنا ، باب ۱۲ :

توضیح اینکه کلمه پسر انسان مطابق نوشته مستر هاکس آمریکایی در کتاب خود قاموس کتاب مقدس ۸۰ بار در انجیل و ملحقات آن (عهد جدید ) تکرار شده که فقط ۳۰ مورد آن با حضرت عیسی علیه السلام قابل تطبیق می باشد (۲۹۸) .
و ۵۰ مورد دیگر از نجات دهنده ای سخن می گوید که در آخرالزمان ظهور خواهد کرد ، عیسی نیز با او خواهد آمد و او را جلال خواهد داد و از ساعت و روز ظهور او جز خدا کسی اطلاع ندارد واو کسی جز حضرت مهدی علیه السلام نمی باشد .
(او خواهد آمد، ص ۳۳، به نقل از قاموس مقدس، ص ۲۱۹٫
تورات ، صفر پیدایش ،باب ۱۸ ، آیه ۲۰ )

کتاب زند

۱- در کتاب ((زند)) که از کتب مقدسه زرتشتیان است آمده:

((آنگاه از طرف اهورامزدا به ایزدان یارى مى رسد، پیروزى بزرگ از آن ایزدان مى شود و اهریمنان را منقرض مى سازند… بعد از پیروزى ایزدان و بر انداختن تبار اهریمنان ، عالم کیهان سعادت اصلى خود رسیده ، بنى آدم بر تخت نیکبختى خواهند نشست .

۲- ((جاماسب )) در کتاب معروف خود ((جاماسب نامه )) از ((زرتشت )) نقل مى کند که :

((از فرزندان دختر پیغمبر که ((خورشید جهان )) و شاه زمان نام دارد، کسى پادشاه شود در دنیا به حکم یزدان که جانشین آخر آن پیغمبر باشد)).

۳- باز در جاماسب نامه مى خوانیم :

((مردى بیرون آید از زمین تازیان ، از فرزندان هاشم مردى بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق ، و بر دین جد خویش باشد، با سپاه بسیار، روى به ایران نهد و آبادانى کند و زمین را پر داد کند)).

۴- جاماسب در تعالیم خود مى گوید:

((پیامبر عرب آخرین فرستاده است که از میان کوه هاى مکه ظاهر شود… از فرزندان پیامبر شخصى در مکه پدیدار خواهد شد که جانشین آن پیامبر است و پیرو دین جد خود مى باشد… از عدل او گرگ با میش آب مى خورد و همه جهان به آئین ((مهر آزماى )) (محمد) خواهند گروید)).

۱- در بخش ((کاتها)) که یکى از بخشهاى چهارگانه ((اوستا)) است در صفحات ۲۴ و ۹۸ نویدهایى در مورد موعود جهانى ، مصلح پایه گزار حکومت واحد جهانى دیده مى شود.

کتاب زبور

در مزبور ۷۲ چنین می فرماید:

 • ۱- ای خدا! شرع و احکام خود را به «ملک»، و عدالت خود را به «ملک زاده» عطا فرما
 • ۲- تا این که قوم تو را به عدالت و فقرای تو را به انصاف حکم نماید
 • ۳- به قوم کوهها سلامت و کویرها عدالت برساند 
 • ۴- فقیران قوم را حکم نماید، و پسران مسکینان را نجات دهد، و ظالم را بشکند
 • ۵- تا باقی ماندن ماه و آفتاب دور به دور از تو بترسند
 • ۶- بر گیاه بریده شده مثل باران و مانند امطار ـ که زمین را سیراب می گرداند ـ خواهد بارید.
 • ۷- و در روزهایش صدّیقان شکوفه خواهد نمود، و زیادتی سلامتی تا باقی ماندن ماه خواهد بود.
 • ۱۱- بلکه تمامی ملوک با او کرنش خواهند نمود، و تمامی اُمم او را بندگی خواهند کرد
 • ۱۴- جان ایشان را از ظلم و ستم نجات خواهد داد، و هم در نظرش خون ایشان قیمتی خواهد بود.

و همچنین :

 •  ۹- زیرا که شریران منقطع می شوند. امّا متوکّلان به خداوند، وارث زمین خواهند شد.
 • ۱۰- و حال اندکست که شریر نیست می شود که هر چند مکانش را جستجو نمایی ناپیدا خواهد بود
 • ۱۱- امّا متواضعان وارث زمین شده از کثرت سلامتی متلذّذ خواهند شد
 • ۱۳- خداوند به او متبسّم است چون که می بیند که روز او می آید
 • ۱۴- شریران شمشیر را کشیدند و کمان را چلّه کردند تا آن که مظلوم و مسکین را بیندازند، و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد
 • ۱۶- کمی صدّیق از فراوانی شریران بسیار بهتر است.
 • ۱۷- چون که بازوهای شریران شکسته می شود و خداوند صدّیقان را تکیه گاه است.

 منبع برای مطالعه بیشتر

نویدهاى حضرت مهدى (علیه السلام ) در زبور بسیار فراوان است و در بیش از ۳۵ بخش از مزامیر ۱۵۰ گانه ، نوید ظهور آن حضرت موجود است ، طالبین مى توانند به متن ((مزامیر)) در ((عهد عتیق )) مراجعه کنند.

اما اعتقادات ملل و نژادها در سراسر دنیا به ظهور منجی

• اسلاو
نژاد ((اسلاو)) بر این عقیده بودند که از مشرق زمین یک نفر برخیزد و تمام قبایل اسلاو را متحد سازد و آنها را بر دنیا مسلط گرداند .
نژاد ((ژرمن )) معتقد بودند که یک نفر فاتح از طرف آنان قیام نماید و ((ژرمن )) را بر دنیا حاکم گرداند .

• اهالی صربستان
اهالى ((صربستان )) انتظار ظهور ((مارکوکرالیویچ )) را داشتند.

برهمائیان از دیر زمانى بر این عقیده بودند که در آخرالزمان ((ویشنو)) ظهور نماید و بر اسب سفیدى سوار شود و شمشیر آتشین بر دست گرفته ، مخالفین را خواهد کشت و تمام دنیا بر همن گردد و به این سعادت برسد.

• ساکنان جزایر انگلستان
ساکنان جزایر انگلستان از چندین قرن پیش آرزومند و منتظرند که ((ارتو)) روزى از جزیره.
(آوالون )ظهور نماید و نژاد ساکسون را در دنیا غالب گرداند و سعادت جهان نصیب آنها گردد.

• اسن ها
معتقدند که پیشوایى در آخرالزمان ظهور کرده ، دروازه هاى ملکوت آسمان را براى آدمیان خواهد گشود.

• سلت ها
سلت ها مى گویند پس از بروز آشوبهائى در جهان ((بوریان بورویهم )) قیام کرده ، دنیا را متصرف خواهد شد

• اسکاندیناوی ها
اقوام اسکاندیناوى معتقدند که براى مردم بلاهائى مى رسد جنگهاى جهانى اقوام را نابود مى سازد، آنگاه ((اودین )) با نیروى الهى ظهور کرده ، بر همه چیره مى شود.

• یوناییان
یونانیان مى گویند ((کالویبرگ )) نجات دهنده بزرگ ، ظهور کرده ، جهان را نجات خواهد داد.

• اروپای مرکزی
اقوام اروپاى مرکزى در انتظار ظهور ((بوخص )) مى باشند.

• چینی ها
چینى ها معتقدند که ((کرشنا)) ظهور کرده ، جهان را نجات مى دهد.

• آمریکای مرکزی
اقوام آمریکاى مرکزى معتقدند که ((کوتزلکوتل )) نجات بخش جهان ، پس از بروز حوادثى در جهان ، پیروز خواهد شد.

• مصریان

۱) گروهى از مصریان که در حدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد در شهر ((ممفیس )) زندگى مى کردند معتقد بودند که سلطانى در آخرالزمان با نیروى غیب بر جهان مسلط مى شود، اختلافات طبقاتى را از بین مى برد و مردم را به آرامش و آسایش ‍ مى رساند.

۲) گروهى دیگر از مصریهاى باستان معتقد بودند که فرستاده خدا در آخر زمان ، در کنار خانه خدا پدیدار گشته ، جهان را تسخیر مى کند.

• ای پوور
قبایل ((اى پوور)) معتقد بودند که روزى خواهد رسید که در دنیا دیگر نبردى بروز نکند، و آن به سبب پادشاهى دادگر در پایان جهان است .

براى توضیح بیشتر مى توانید در ((عهد عتیق )) به کتاب هاى زیر مراجعه نمایید :

 • اشعیاء نبى (فصل ۱ و ۴۵۵)
 • زکریا نبى (فصل ۱۴)
 • صفنیاء نبى (فصل ۳)
 • سلیمان نبى (فصل ۲)
 • حجى نبى (فصل ۲)
 • اول سموئیل (فصل ۲)
 • دوم سموئیل (فصل ۱۲ و ۳۲)
 • حزقیال نبى (فصل ۲۱)

دوباره امتحان کنید

تاریخ ایران باستان از زبان آقای بازرگان (قسمت ۱ )

تاریخ ایران باستان از زبان آقای بازرگان: تحلیل کوتاه ، مختصر و بسیار مفید از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *