خانه / ادیان و باورها / کدام بهتر است ؟

کدام بهتر است ؟

137

چرا ایرانیان باستان اسلام را انتخاب کردند؟

اسلام :
ازدواج دختر را بعد از سن بلوغ میداند و این امر مشروط به رضایت خود دختر و اجازه پدر است و برای ازدوام قبل از بلوغ مجازات دیه کامل انسان تعیین کرده است.

آیین ایرانیان باستان :

هیچ حقوقی برای بانوان قائل نبود تا جاییکه پدر حق داشت دختر خود را از سه سالگی شوهر دهد حتی بدون رضایت و فهم دختر!!!
منبع : روایت آذر فرخزادان ، ترجمه حسن رضایی باغ بیدی ، تهران ۱۳۸۴ ، ص ۸ و ۹

 

درباره faez

دوباره امتحان کنید

85875765988385391242080880842

دانشگاه بیرمنگهام انگلستان ثابت کرد که قرآن تحریف نشده است ‏

به تازگی قدیمی ترین متن قرآن که برروی پوست بزنگاشته شده وقدمت آن به زمان …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked